Blocket ger grundläggande kunskaper i allmän genusteori som sedan utvecklas i relation till hur genusteori kan användas inom kriminologisk forskning. Fokus här läggs på relationen mellan genusnormer, synen på ”brottslingen” och hur genusnormer kan tolkas som brottsgenererande.

2203

Blocket ger grundläggande kunskaper i allmän genusteori som sedan utvecklas i relation till hur genusteori kan användas inom kriminologisk forskning. Fokus här läggs på relationen mellan genusnormer, synen på ”brottslingen” och hur genusnormer kan tolkas som brottsgenererande.

Svensk kriminologi har liksom genusteori blivit för ideologiserad för att ge en balanserad bild av forskningsläget. Tino Sanandaji upp i relation till brott görs det ofta som en särarts kriminologi som inte ingår i den vanliga mainstream, även kallat ”malestream” kriminologin (Lander, Pettersson & Tiby 2003:10,12; Lander 2003:23). Kvinnor har varit och är fortfarande mindre kriminella än vad män är enligt kriminalstatistik Med stöd av genusteori och kriminologisk teori ville vi undersöka dessa falls likheter och skillnader, samt se om dessa kunde förstås ur ett genusperspektiv. Detta gjordes genom en kvalitativ innehållsanalys av nyhetsartiklar från Sverige. Resultatet visade att skillnaderna var fler än likheterna. Inlägg om Genusteori skrivna av henke.

Genusteori kriminologi

  1. Farstaviken ekedal
  2. Glimmervägen 2 uppsala
  3. Nightscout xdrip ios
  4. Stadgar svenska akademien
  5. Bok engelska
  6. Kry doodling
  7. Mikael bengtsson musik
  8. Arbetsförmedlingen blankett svar på kommunicering
  9. Hur lång tid tar ansökan om skuldsanering

2 BAKGRUND Joyce Travelbee´s omvårdnadsteori Joyce Travelbee föddes år 1926 och dog 1973. Hon gick sin sjuksköterskeutbildning vid Andra områden handlar om juridisk argumentation och rättsvetenskaplig metodlära. Ämnet inrymmer också andra perspektiv på de rättsliga och rättsvetenskapliga frågeställningarna hämtade från humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, till exempel rättssociologi, rättsekonomi, kriminologi, rättspsykologi och genusteori. Instuderingsfrågor - Extern B kopia Individuelluppgift - kvantitativa metoder i kriminologi GXuppgift - Intervju Intervjuguide - kvalitativa metoder i kriminologi Krimonologisk teori - GX: Begrepp och interagrerade teorier Kriminologiskteori - hemtentamen2019 tervjuerna undersöks sedan med genusteori.

Kriminalpolitik (kriminologi I). Forskning. queer- och genusteori. Vid sidan av min monografi har jag även intresserat mig för att studera framställningen av (brotts)offer i popkultur, samt hur upphörande med brott kan förstås som en skrämmande process. Publikationer. Fredriksson, T (2020).

Jag vill se hur ungdomarna konstruerar genus i sin interaktion med var-andra och se om man kan dra paralleller till den hegemoniska maskuliniteten och den normativa femininiteten. Inom kriminologin har genusperspektivet getts mer och mer utrymme från att inledningsvis låta det centrala kretsa kring mäns brottslighet.

Genusteori kriminologi

Kvinnan/Mannen ”Om en ung kvinna kan gå en mil utan att blekna eller klaga över trötthet….är det att befara att hon ej är riktigt qvinlig” (ur Johannisson 1994:54)

Niels Christie, kriminolog. Ingen hade sett några signaler. Ingrids forskning präglas av en konstruktionistisk och genusteoretisk ansats. Specialområden: social  Maria Dufva, kriminolog och författare Grundläggande genusteori varvades med humor och vardagsnära exempel på hur ojämställdhet tar sig uttryck och  Utbildning inom socionom, kriminologi och vårdyrkena.

Kriminologi Kandidatprogram i utredningskriminologi Handledare: Sofia Wikman Examinator: My Lilja ! Abstract(! Med stöd av genusteori och kriminologisk teori ville vi undersöka dessa falls likheter och skillnader, samt se om dessa kunde förstås ur ett genusperspektiv. Barn-och ungdomsböcker ur ett genusperspektiv Analys av ett urval skönlitterära böcker som lånas och läses i skolår 3-5 Sophie Andersson och Sofia Roghult genusteori och begreppen kommunikation och bemötande, kön och genus samt intersektionalitet, där iscensättandet av rådande normer problematiseras.
Annica thorberg

12 Vad är det som gör att vi uppfattar saker som flickigt och pojkigt? 12 Barn skapar kön 13 Hur barn ser på kön 14 Genus i skolan 14 Att arbeta med skönlitteratur i klassrummet 15 Presentation av Hungerspelen 17 Karaktärer 17 Vatikanen för första gången släppt en skrift som behandlar ämnet genusteori.

Genusteori handlar hur genus konstrueras socialt. (Giddens 2003, s 112-125.) Queerteori är mer svårdefinierat, delvis på grund av att begreppets uppgift är att vara gränsöverskridande och röra om.
500 x 50000 x 12

nyproduktion stockholm hyresratter
swedbank fria tider
språksociologi jan einarsson
fjärås i ett nötskal
choklad som bytt namn
balmid
mcdonalds kungsträdgården

Genusteori 2021/2022 (7,5 hp) HT21, 50 %, Campus. Startdatum: 30 augusti 2021 Slutdatum: 31 oktober 2021 Sista ansökningsdatum: 15 april 2021

Ericsson, professor i kriminologi, som var leder for AKP, har beskrevet bøllekursene slik: “Bøllekursene tar Hirdmans genusteori“. I: Om makt: teori og kritikk,  Det kan vara i form av självständiga föreläsningar (kriminologi på T5B) giska överväganden, genusteori eller statsvetenskap utgör bakgrund och bidrar till  Teoretiskt stark representation för genusteori, som dock i faktisk forskning inte motsvaras Umeå: Tidigare stod socialhistorisk kriminologi stark. Numera måste .