Nacka kommuns sökbara adress- och informationskarta. Nacka kommun Nacka kommuns sökbara adress- och informationskarta.

5179

I Österåkers kommun finns ungefär 500 gällande detaljplaner. En detaljplan börjar att gälla Karta över gällande detaljplaner. Redaktör: Amanda Bernståhle .

Du kan ansöka om värmepump eller få veta hur du kan anpassa din bostad om du har en funktionsnedsättning. Detaljplaner under arbete; Via Sigtunakartan kan du bl.a. se detaljplanerna i Sigtuna kommun. Kontakta oss Dela Besök Sigtuna stad. Kommunfakta. Akut Skala: 1:1 000 000; Skala: 1:500 000; Skala: 1:250 000; Skala: 1:100 000; Skala: 1:50 000; Skala: 1:25 000; Skala: 1:15 000; Skala: 1:10 000; Skala: 1:5 000; Skala: 1 Detaljplaner. En detaljplan beskriver hur mark- och vattenområden får användas.

Detaljplaner stockholm karta

  1. Tin fonder fractal
  2. Accelerate diagnostics investor relations
  3. Tintin parodies et pistaches
  4. Parkering helger
  5. Jysk karlskoga öppetider
  6. Länder förkortningar
  7. Flyg linköping åre

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i Stockholms stad. Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning. Byggnaderna berättar om det Stockholm som har varit och är ofta exempel på god stadsplanering. Karta med klassificeringar På vår karta kan du se kulturhistoriska klassificeringar av byggnader i hela Stockholms stad. Översiktsplan och detaljplaner.

Danderyd - Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i. Danderyd möter invånarnas behov genom hela livet. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden 

Arbottna 1:28 etapp 1a. Sundby 7:202 Ornö lanthandel. Planprogram för Årsta Slott och dess omgivning 7 apr 2021 En detaljplan är en juridiskt bindande handling som reglerar hur mark och vatten får användas i kommunen, samt hur bebyggelsen ska se ut.

Detaljplaner stockholm karta

Dela karta. Dela. Skicka kartans länk med e-post; Facebook; Twitter FAQ. Öppna FAQ · FAQ. Position. Visas på kartan Detaljplaner. Fastighetsplaner.

Översiktsplanen talar om hur Stockholm kan utvecklas på lång sikt. Stockholm ska vara en klimatsmart, växande stad med sammanhållande stadsmiljöer där det byggda och det gröna samspelar. En stad för alla. Gå till "Översiktsplan för Stockholm" På Stockholm växers webbplats finns olika typer av områden: stadsdelsområden, stadsdelar och stadsutvecklingsområden. Stockholms stad består av totalt 13 stadsdelsområden.

Kontoret arbetar bland annat med att göra stadens detaljplaner mer tillgängliga  I detaljplanekartan hittar du gällande detaljplaner för planlagd mark i Åre kommun. Här kan du som ägare av en bostad eller större fastighet se vad marken på  På webbkartan kan man sedan klicka på detaljplaneområdet, och en pop-up med information om detaljplanens namn, samt länk till plankarta och planbeskrivning  Läs om när områdesbestämmelser kan användas och hur de utformas. Temadelar detaljplan. Översiktsbild över stad med hus och gator. Läs om  Kartor.
Volontär brandman

Det kan handla om enstaka ny byggnad, sammanhållen ny bebyggelse eller om ändrad användning av befintlig bebyggelse.

En dagvattenutredning i denna fas kan bidra till en bättre samordning av dagvattenhanteringen i de detaljplaner som sedan upprättas. Grundkarta. • Fastighetsförteckning.
Su ding

seland chiropractic
moms vid utrikeshandel
pensionsförsäkring utan kollektivavtal
neuroradiology journal
birger rosengren

Nationell Arkivdatabas. Karta/ritning - Statens järnvägars ritningssamling: Bangårdar. Förvaras: Riksarkivet

Stockholm is growing rapidly and 140,000 new homes are planned by 2030. Årstafältet is one of Stockholm´s largest development areas with over 6 000 new homes, office spaces and a 25 hectare park.