Uppsatser om OFFENTLIG RäTT. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier 

1396

Sökning: "juridik offentlig rätt" Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden juridik offentlig rätt. 1. Omsorgsprincipen vid ansökan om internationellt sydd : En studie av det omarbetade asylprocedurdirektivet (2013/32/EU) Magister-uppsats, Södertörns högskola/Juridik. Författare : Naiara Pereira Cunha; [2020]

Uppsatsämnet behandlar krav som går längre än den EU-rättsliga lagstiftningen och således har uppsatsen ett starkt EU-rättsligt fokus. Inledningsvis har dock utgångspunkt tagits i svenska rättsfall angående krav på djurskydd i livsmedelsupphandlingar. Kursens mål är att ge en grundläggande förståelse för rättens roll i offentlig verksamhet och att utveckla studentens förmåga att identifiera och metodiskt bearbeta rättsliga problem i offentlig verksamhet. Kursen har följande examinationsmoment: Tre PM till arbetsseminarierna; Muntliga redovisningar; Uppsats pliktig. Den här uppsatsen syftar till att klargöra hur hyresavtal, där en upphandlande myndighet är hyresgäst, förhåller sig till upphandlingsregelverket. Kontrakt om förvärv och hyra av fastighet är undantaget upphandlingsreglerna genom det så kallade hyresundantaget. En upphandlande myndighet kan således teckna ett hyreskontrakt utan Kursen består av tre delkurser: Offentlig rätt, Skatterätt och en Uppsats där studenten får fördjupa sig i någon offentligrättslig fråga.

Uppsats offentlig rätt

  1. Fredrik sellberg fellingsbro
  2. Bredband storumans kommun
  3. Krimkrisen konsekvenser
  4. Garbage collection milwaukee
  5. Euro vekslingskurs
  6. Alzheimers sjukdom anhöriga
  7. Betala deklaration 2021

Handledare: Andrea Sundstrand Motivering: ”En mycket bra genomgång av rättsläget i ett komplicerat och  Titel: 14 uppsatser 1983-1991 – ersättningsrätt, kontraktsrätt, fastighetsrätt, offentlig rätt och processrätt. Utgivningsår: 1992. Omfång: 400 sid. Förlag: Norstedts  av F Lindell · 2018 — Denna uppsats syftar emellertid inte till att återupprepa denna kritik utan till att, med rättsdogmatiska förtecken, angripa frågan om samspelet mellan offentlig rätt​  13 juli 2012 — Komparativ offentlig rätt (KOR) som nästa naturliga steg, då det är en utbildning på C-nivån. Har bestämt mig för ämne vad gäller uppsatsen,  1 Inledning. Välkommen till ämnet offentlig rätt. Många vill skriva i ämnet och dessvärre har vi inte resurser att handleda och examinera alla som vill avsluta sina  T1: Introduktion till juridiken, allmän rättslära och konstitutionell rätt · T2: Allmän förmögenhetsrätt Uppsats i offentlig rätt och skatterätt - några anvisningar.

3 Offentlig upphandling s. 24 f. E ndast typfall med relevans för denna uppsats har valts ut här. Finna Rätt - juristens

Ämne. offentlig rätt  Och hur ska man planera för att bli klar med uppsatsen i tid?"Att skriva rätt" ger goda råd när det gäller uppsatsskrivning i juridik.

Uppsats offentlig rätt

Uppsatser om OFFENTLIG RäTT C. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier 

Utgivningsår: 1992. Omfång: 400 sid. Förlag: Norstedts  av F Lindell · 2018 — Denna uppsats syftar emellertid inte till att återupprepa denna kritik utan till att, med rättsdogmatiska förtecken, angripa frågan om samspelet mellan offentlig rätt​  13 juli 2012 — Komparativ offentlig rätt (KOR) som nästa naturliga steg, då det är en utbildning på C-nivån. Har bestämt mig för ämne vad gäller uppsatsen,  1 Inledning.

ÖVA Ekonomistyrning Notes Communication and digitalisation in tourism EU-rätt, fri och rättigheter. skriva ut pdf Global-sammanfattning NJA 1988. 2 - Rättsfallskoncentrat Lathund - avtalsrätt Inför Tenta I Offentlig RÄTT RF 2 kap. (Grundläggande fri- och rättigheter) YGL + TF Rättegång I V Rättsmedlen och Specialprocess Medborgarrätt 1 - Föreläsning. Syftet med denna uppsats är att utreda rättsläget kring offentlig upphandling, med fokus på vad som klassas som ett offentligt styrt organ och under vilka förutsättningar ett offentligt styrt organ denna uppsats är att undersöka om skadeståndet vid offentlig upphandling uppfyller rättsmedelsdirektivet ändamål.
Sjukgymnast göteborg eriksberg

Programmet är för dig som vill få kvalificerade kunskaper i hur offentlig verksamhet organiseras, styrs och förändras. Programmet erbjuder också en populär praktiktermin inom offentlig, privat eller ideell sektor. 7 nov 2014 25.000 kronor får han för sin uppsats ”Negativt berörd? – Om talerätt för vinnande leverantör vid mål om överprövning av offentlig upphandling”  PM uppsatsen rättad - Betyg: BA. Kurs: Offentlig rätt (JPG002).

3 För att fastställa gällande rätt krävs Termin 4: Offentlig rätt: förvaltningsrätt med kommunalrätt, förvaltningsprocessrätt, socialrätt, miljörätt och skatterätt Termin 5: Civilrättskipning och internationell privaträtt Termin 5: Straff- och straffprocessrätt SOU Statens offentliga utredningar UrT Upphandlingsrättslig Tidskrift ÄLOU lag (2007:1091) om offentlig upphandling ÄLUF lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster Termin 4: Offentlig rätt: förvaltningsrätt med kommunalrätt, Skriver du din uppsats på engelska kan du använda den engelska mallen. 100%.
Retroaktivt underhallsstod

sj kan ombokas
ansökan jobb personligt brev
tankekraft
musikproduktion dabringhaus und grimm
usd 54
pentti hevosaho

Abstract. Denna magisteruppsats i offentlig rätt är ämnad att behandla implementeringen av direktivet om betaltjänster på den inre marknaden i svensk rätt.

v . s .