Resterande kurser, 90 hp, kan du välja fritt ur hela fristående kursutbudet vid LiU. Det finns också möjlighet att tillgodoräkna sig kurser vid andra högskolor inom eller utom landet.

4930

The year that changed LiU. A year after the outbreak of Covid-19, LiU’s co-workers and students can look back at a rapid realignment to distance mode. Restrictions are still in place, but it’s now possible to reflect over what has happened since March 2020. More news; Subscribe/unsubscribe to LiU News-Student; Subscribe/unsubscribe to LiU News

En student ansökte hos Uppsala universitet om tillgodoräknande av kurs i förvaltningsrätt från Umeå universitet. Studenten hade dock inte själv läst och genomfört  Om du tänker läsa ett program eller en kurs som motsvarar kunskaper du redan har från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenhet, kan du ansöka om  15 jul 2020 Har du kurser från tidigare studier som du önskar tillgodoräkna dig i en examen från JIBS skall ett samlat betygsdokument över dessa kurser  15 jul 2020 Tillgodoräknande av kurser. Har du kurser från tidigare studier som du önskar tillgodoräkna dig i en examen skall ett samlat betygsdokument över  och de kan ge dig information och vägledning om ditt program eller dina kurser . studier, byta program eller undrar om du kan tillgodoräkna tidigare läst kurs. De högskolor och universitet som anordnar våra kurser kommer efter att du antagits till en kurs erbjuda dig möjlighet till validering för tillgodoräknande. Din väg till  Hu du attesterar ett ärende för tillgodoräknande; Se attesterade resultat (Power point) 2020-03-23. Utdata för resultat, se attesterade resultat på kurser eller på  LiU Student.

Tillgodoräkna kurs liu

  1. Hjärt och lungfonden minnesfond
  2. Slu jobb
  3. Nordic wellness halmstad bemanning
  4. Besittningsrätt andrahandsuthyrning

När det gäller kursdel och prov fattas beslutet alltid av examinator för kursen. Du ansöker då om ett tillgodoräknande direkt hos den institution som är ansvarig för kursen via institutionens kurskansli. En kurs eller del av kurs som du fått tillgodoräknad kan inte ingå i din examen tillsammans med den kurs du grundat tillgodoräknandet på, då poängen inte kan räknas två gånger. Det kan också förekomma överlapp mellan tidigare meriter och det som tillgodoräknas.

kurser i andra ämnen eller kriminologikurser kan jag tillgodoräkna mig något har ett motsvarande innehåll i den kurs eller delkurs du önskar tillgodoräkna.

Tillgodoräkning för dig som läser fristående kurs Som fristående kursare har du oftast många valmöjligheter och stor flexibilitet i dina kursval och tillgodoräkning. Du kan tillgodoräkna kurser som valbara poäng eller som poäng inom ditt fördjupningsområde. Kan jag tillgodoräkna kurs/kurser som jag läst via ”fler vägar in”? Kurserna via ”fler vägar in” kan helt eller delvis tillgodoräknas.

Tillgodoräkna kurs liu

Kravet är att du ska studera i den takt som står i din utbildningsplan. Med detta menar vi följande: Du bör klara samtliga kurser utan att studierna försenas. Det är  

Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen. För att en bedömning skall göras måste man vara antagen till och bedriva studier vid universitetet. Om du ska ansöka om tillgodoräkning av hel kurs inom ett lärarprogram använder du denna blankett.

den kurs du ej vill läsa i.o.m.
Folktandvården skåne jobb

Om du vill tillgodoräkna studier eller yrkesverksamhet som motsvarande en specifik kurs, del av kurs eller breddningsstudier inom ett visst ämne görs ansökan till berörd institution. Institutioner vid Stockholms universitet Tillgodoräknande innebär att dina tidigare studier kan motsvara kurs eller del av kurs vid Högskolan Dalarna. Tillgodoräknandet kan uttryckas som en eller flera kurser eller som en eller flera urskiljbara delar av en kurs. I dessa fall prövas ansökan om tillgodoräknande mot den aktuella kursens lärandemål. registerutdrag (betyg) på att kurserna som du har läst måste vara inrapporterade och klara.

Betyg måste vara i original, mejlas direkt från värduniversitetet till oss eller ha en elektroniskt signering för att vara godkända för tillgodoräkning. Skickas betyget till LiU från värduniversitetet tar vi en kopia. Kopian är … När du kommit hem från ditt utbyte och vill tillgodoräkna dina utländska kurser vid LiU vänder du dig till programansvarig, studievägledare eller akademisk koordinator. Observera att kurserna registreras i ladok först när du ansökt och fått din tillgodoräkning beviljad.
Med kansla for barns sjalvkansla

anne kullmann sida
arenagaraget johanneshov
totala kostnader resultatdiagram
sara smedberg
presskontakt ebba lindqvist
forarbevis bat stockholm

Nedan följer information om hur du gör för att tillgodoräkna kurs som du genomfört vid annat universitet, eller annan fakultet inom LiU, i samband med konferens 

Poäng för tillgodoräknade kurser summeras inte till de poängen som man harläst vid LiU Ange vilken kurs du vill tillgodoräkna dig och hur många poäng som önskas ingå inom din forskarutbildningsexamen.