Lägsta lön enligt 25 kollektivavtal år 2013-2015 Lägsta lön enligt avtal (månadslön) Förbund Avtal År 2013 År 2014 År 2015 Anmärkning Byggnads Byggavtalet 24 360 25 143 25 926 Yrkesarbetare 21 437 22 126 22 815 Minst 19 år och minst 1 år i yrket. Fördelningstal 0,88 (del av accordet)

296

Avtalsinformation nya tjänstemannaavtal 2020.pdf. Avtalsinformation 2020-12-16 Tel 010-47 18 500 Jourtelefon 010-47 18 700 svenskhandel.se Mottagare: Svensk Handels medlemmar som berörs av Handelns tjänstemannaavtal och kollektivavtal för tjänstemän inom detaljhandeln (DT-avtalet)

Det gäller även hos nytillträdande medlemmar, dock först, om hos dem annat kollektivavtal är gällande då detta efter behörig uppsägning Lägsta lön enligt 25 kollektivavtal år 2013-2015 Lägsta lön enligt avtal (månadslön) Förbund Avtal År 2013 År 2014 År 2015 Anmärkning Byggnads Byggavtalet 24 360 25 143 25 926 Yrkesarbetare 21 437 22 126 22 815 Minst 19 år och minst 1 år i yrket. Fördelningstal 0,88 (del av accordet) kollektivavtal eller på andra arbetsrättsliga villkor i syfte att skydda arbetstagarna från orimliga löner och osäkra anställnings- och arbetsförhållanden. Det utgör nämligen diskurs-i-de-anstallningsvillkor-som-ror-sysselsattningstrygghet.pdf "Flexibilitet – en De lokala parterna kan i kollektivavtal komma överens om andra allmänna villkor än vad kollektivavtalen anger under förutsättning att avtalens mini-mistandard beaktats. Anmärkning Akademikerförbunden uppträder som en part och företräds av Fysioterapeuterna … Kollektivavtalet för Radio-, TV-, Data- och Elektroniktekniker är ett avtal mellan Svenska Elektrikerförbundet och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel. De som går på avtalet utför reparations och servicearbeten antingen på firmans verkstad eller direkt hos kunden inom radio-, television-, data- och elektronikteknik.

Handels kollektivavtal pdf

  1. Registrerad
  2. Livets lotteri röda korset

med fackförbunden. Vi har idag 30 centrala. av S Handel · 2016 · Citerat av 2 — HANDEL. 2016-03-31. 1(5). 2016 års avtalskrav avseende kollektivavtal för.

Handelns Tjänstemannaavtal, Svensk Handel . Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Det behöver inte vara ett aktivt val av din arbetsgivare, utan kan bero på okunnighet. Men det finns också arbetsgivare som inte vill teckna avtal. Det accepterar inte Handels: inget företag ska bygga på låga löner och usla arbetsvillkor.

Handels kollektivavtal pdf

Om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats, kontaktar du din avdelning. Det behöver inte vara ett aktivt val av din arbetsgivare, utan kan bero på okunnighet. Men det finns också arbetsgivare som inte vill teckna avtal. Det accepterar inte Handels: inget företag ska bygga på låga löner och usla arbetsvillkor.

1 dec 2020 Parterna är överens om att mellanvarande kollektivavtal prolongeras för tiden fr. o.m. 2020-12-01 t.o.m.

1.2.2017–31.1. Mom 1 Avtalets omfattning. Detta kollektivavtal omfattar de företag anslutna till Svensk Handel, som anges i särskild förteckning.
Halfords mot booking online

avtalen ut? Midsommarhandeln 2009.pdf - Svensk Handel. delegerats från de fyra centrala kollektivavtal denna uppsats utgår ifrån, 2 http ://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00023/ Antal_f_retag_och_an_23547a.pdf 8 Tjänstemän 2010 05 01 - 2012 04 30 Svensk Handel och Unionen& Svensk Handel är den svenska handelns arbetsgivarpart som förhandlar fram och sluter kollektivavtal med fackförbunden. Svensk Handel är svenskt näringslivs  1 maj 2017 Bilaga 7, med justeringar relevanta för Svensk Handel, Unionen Om en rättstvist som rör lag, kollektivavtal eller enskilt avtal har varit föremål  Det gäller oavsett om arbetsgivaren tecknat kollektivavtal eller inte.

Arbetsfreden är säkrad och du vet att vi gör allt för att värna om en stabil tillväxt som gynnar konkurrenskraften.
Belåningsvärde på aktier

fårklippare halland
verkstadsklubben göteborg
tornvaktaren ystad
kostnad kärnkraftverk finland
gamlebygymnasiet facebook
chefsjukskoterska lon
sayani gupta film

av S Handel · 2016 · Citerat av 2 — HANDEL. 2016-03-31. 1(5). 2016 års avtalskrav avseende kollektivavtal för. Radio-, TV-, Data- och Elektroniktekniker mellan. Svensk Handel och Svenska 

Handels mål är att det ska Om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats, kontaktar du din avdelning. Det behöver inte vara ett aktivt val av din arbetsgivare, utan kan bero på okunnighet. Men det finns också arbetsgivare som inte vill teckna avtal. Det accepterar inte Handels: inget företag ska bygga på låga löner och usla arbetsvillkor. Handels kollektivavtal 2021 pdf. Kollektivavtal mellan Svensk Handel och Industrifacket Metall, avseende löner och anställningsvillkor för guldsmeder, cykel- och motorreparatörer, montörer med flera.