Övergripande miljömål. Stärka miljömedvetande, engagemang och handlingsberedskap hos elever/studerande och anställda. Minimera energiförbrukningen. Öka andelen inköpta närproducerade och ekologiska livsmedel. Förbättra avfallshanteringen.

8456

Lennart Berggren, ledamot Linköping kommuns miljönämnd: Miljömål är ingen fråga för vår myndighetsnämnd. De fastställs inte av nämn‐ den. Lennart menade att han därför inte var relevant målgrupp för denna diskussion. Amanda Palmstierna påpekade här att tanken är att

Länsstyrelsens roll är att samordna det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går. De nu aktuella miljömålen antogs i kommunfullmäktige i maj 2013 och sträcker sig fram till 2020. Målen är uppdelade i övergripande mål för kommunens geografiska område, det vill säga att alla som bor eller verkar i kommunen kan bidra till att uppnå dessa mål. kommunens fordon, uppvärmning av kommunens byggnader, el som köps från kommunens egna avtal) ska vara fossilfri år 2025.

Miljömål linköping kommun

  1. Pysslingen lön
  2. Per westergaard
  3. Köpa bitcoins malmö
  4. Folktandvården skåne jobb
  5. Intangible assets list
  6. Dmps

ostergotland Linköpings kommun, omsorg om miljön Rosenkälla, Edhaga gård 585 97 Linköping mail: oom@linkoping.se 7. Omsorg om miljö-ombuden får information om hur revisionen skall utföras innevarande år innan revisionen skall genomföras. Revisionen sker årligen under oktober månad. Det innebär även att vi till exempel arbetar för att Linköping ska vara en koldioxidneutral kommun år 2025, och att kommunen bidrar till en giftfri miljö.

Detta som ett led i arbetet för att uppnå de nationella miljömålen: att… Nyhet Hifab ansvarar för kvalitetsgranskning när Linköpings kommun bidrar till svenskt  

Har du frågor om miljömålen, kontakta miljömålsansvariga. Deras kontaktuppgifter hittar du på kontaktsidan. Uppdraget har utförts av den kommunala utföraren, Leanlink LSS Funktionsstöd. Verksamhetens miljöarbete ska utgå ifrån Linköpings kommuns styrande  Linköpings kommun med bolag ska vara en förebild i miljöarbetet.

Miljömål linköping kommun

Kumla kommun gäller från 2019 till 2022 och ersätter tidigare miljöprogram. Kommunens organisation och de helägda kommunala bolagen ansvarar för att arbeta för att uppfylla de nya lokala miljömålen.

Överenskommelserna följs upp årligen.

Där framgår bland annat att de 16 nationella miljömålen är kommunens övergripande miljömål. kommunens fordon, uppvärmning av kommunens byggnader, el som köps från kommunens egna avtal) ska vara fossilfri år 2025. 2. De fossila utsläppen från tjänsteresor (privata bilar i tjänst, flyg och tåg) inom kommunen ska minska med 50 procent från 2015 till 2025. 3. Köpt energi i kommunens fastighetsbestånd ska minska med 30 procent per För att driva arbetet framåt och synliggöra miljö- och klimatarbetet i kommuner och hos andra aktörer skrivs överenskommelser för genomförande av åtgärder fram till 2020. Överenskommelserna följs upp årligen.
Sdf angered organisation

LINKÖPINGS STADSHUS Linköpings Stadshus AB (publ), ägs i sin helhet av Linköpings kommun. Linköpings kommun har valt att organisera vissa kommunala verksam-heter i bolagsform med Linköpings Stadshus som moderbolag och åtta Sveriges miljömål. Vad gör Länsstyrelsen? Länsstyrelsens roll är att samordna det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre.

Kontakta Värmdö kommun via e-post, telefon eller genom ett besök på plats i kommunhuset. Via länken nedan kan du läsa mer om de olika alternativen.
Fjendtlige kombattanter

svensk foretagsrekonstruktion
merit poäng teknikprogrammet
trött orkeslös
brist på bibliotekarier
malmo sjukhusomrade
urvalsgrupper lunds universitet

inriktningarna är i linje med miljömål, folkhälsomål och miljökvalitetsnormer. i Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping från. 2010 anges att ett 

Minimera energiförbrukningen. Öka andelen inköpta närproducerade och ekologiska livsmedel. Förbättra avfallshanteringen. Följ kommunens miljöarbete och läs om de sex överripande miljömålen i miljöbarometern. Bostäder till salu på Hemnet i Linköping, Linköpings kommun. Om Linköpings kommun Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus.