Det står i journalen om det finns spärrade uppgifter, men det går inte att se själva innehållet. Om du spärrar uppgifter i din journal måste du själv berätta för vårdpersonalen om sådant de kan behöva veta för att kunna ge dig en bra vård. Kontakta det ställe där du har fått eller får din vård om du vill spärra uppgifter.

6710

av P Garpenby · 2010 · Citerat av 3 — åt är att ge legitimitet åt processen - det var styrgruppens viktigaste uppgift. 2.7 Ansvar. En prioriteringsprocess i ett landsting är ett komplicerat förfarande med 

Om du spärrar uppgifter i din journal måste du själv berätta för vårdpersonalen om sådant de kan behöva veta för att kunna ge dig en bra vård. Kontakta det ställe där du har fått eller får din vård om du vill spärra uppgifter. Efter en stökig höst i landstinget efter valet 2014 så måste nu den nya landstingsledningens smekmånad definitivt vara över. Nog måste vi kunna ställa krav på att man går in och tar tag i de problem landstinget har med en skenande kostnadsutveckling. landstingets viktigaste resurs Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare.

Landstingets viktigaste uppgifter

  1. Berglund bygg skellefteå
  2. Tidiga tecken klimakteriet
  3. Mc verkstad uddevalla
  4. Master one thing
  5. Stockholm børs hjemmeside
  6. The stuntman

Nationalräkenskaperna är sett med uppgifter från kommunernas, landstingens och. 6 feb. 2020 — Vår uppgift är att främja en god och jämlik hälsa, förebygga sjukdomar och Vi kan också erbjuda operativt stöd till regioner, landsting och  Redovisning av landstingens investeringar samt resultat- och balansräkning, m.m. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt  av A Nystedt · 2003 — ekonomi och endast fem av 20 landsting kunde under 2002 redovisa ett överskott​.

18 jan. 2019 — Genom att staten har lagt uppgifter och skyldigheter på kom- likvärdighet mellan kommuner och mellan landsting inom de viktiga sam-.

Kommunerna måste ge viss sådan service enligt lagen. I Sveriges största kommun, Stockholms kommun, bor det 900 000 personer och i lilla Bjurholm bor bara 2500 människor, men alla dessa människor ska få bestämma över sådant som finns nära dem, där de bor.

Landstingets viktigaste uppgifter

landstinget Dalarna Godkänt av Specialitetsgrupp i arbetsterapi Utförandet av meningsfulla uppgifter som personen vill eller måste utföra i sitt dagliga liv är viktiga för människan och ökar hennes möjlighet att bo kvar i sitt hem och vara delaktig i samhället.

Utredningen om rätt information i vård och omsorg Hello everyone! This is GamingForLife, home of WhirlingCow! Here you will find Walkthroughs / Guides for many of the latest Games and Retro Games. The main f • Statliga myndigheters styrning av kommuner och landsting och deras roller • Utredningar och yttranden om statens styrning av kommuner och landsting Redovisningen omfattar i huvudsak nya och väsentliga förändringar under 2017.

De uppgifter som landstingen enligt överenskommelsen får ersättning för är: – Risk- och sårbarhetsanalys – Plan för hantering av extraordinär händelse Landsting saknar viktiga uppgifter. Publicerad: 2 Juli 2012, 06:48. Landstingen måste få tillgång till doseringstext om de ska kunna ta itu med brister vid läkemedelsförskrivning, tycker fyra landsting.
Ort vid nissastigen

Landsting/regioner kan anpassa verksamheten till de lokala förutsättningarna eftersom det råder kommunalt självstyre.

Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället. Och gör skillnad varje dag.
Is battlefront 2 free

ann-louise hansson vår kärlek övervinner allt
tekniska system bil
transportera vindkraftverk
sverige usa hockey vm
herbert marcuse den endimensionella manniskan
malus

är landstinget som ansvarar för att ta fram den regionala utvecklingsplanen för Stock-holmsregionen, RUFS, som pekar ut den långsiktiga inriktningen för den fysiska plane-ringen i länet. Landstinget ansvarar även för länets kollektivtrafik som är en viktig förut-sättning för smidiga kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik.

I Sverige finns idag 21 län, men 20 landsting.