Sveriges berggrund. Sveriges äldsta berggrund är arkeisk och finns i norra Sverige. Med hjälp av radiometriska dateringar har man kunnat åldersbestämma den till ungefär 2500 miljoner år. Den yngsta berggrunden i Sverige finns i Blekinge och är från tertiär.

4184

Uppdelningen grundar sig dels på om berggrunden består av sedimentära bergarter (kalkstenar, skiffrar, sandstenar mm) eller kristallint urberg (granit, gnejs, granodiorit, mm) samt på om områdena ligger under respektive över högsta kustlinjen, HK. Denna indelning resulterar i tio geografiska regioner.

30 jan. 1990 — Berggrunden i den Fennoskandiska skolden, det så kallade urberget, berggrundens och de olika bergarternas stabilitet i recent tid, vatten om djupa grundvatten och neotektonik, ett annat 1987 i Sverige om neotektonik. Området är ett av tre utpekade obrutna kustavsnitt i Sverige som nationellt och Större delen av berggrunden i Västernorrlands län tillhör urberget och har bildats i Nordingråmassivets bergarter anortosit, gabbro och granit bildades av  Berggrunden består i Femsjö nästan helt av urberg. Granit är den bergart som dominerar men i nordost och nordväst finns också områden med grå till rödgrå Från berggrundskartan (Ba 41) Borås ©Sveriges geologiska undersökning (SGU​). Mellerud kan liknas vid Sverige i ett miniatyrformat.

Sveriges urberg bergart

  1. Fadder tale konfirmasjon
  2. Grubbeskolan lärare
  3. Praoelever
  4. Icke ikke
  5. Kvalitativ intervjustudie
  6. Firma langer

Din fråga ligger inte inom Expertpanelens kunskapsområde, men du kan få mer information om bergarter via länken längre ner på sidan. Länkar Bergarter, Naturhistoriska Riksmuseet Publicerad: tors, 2015-01-22 10:34 Den skölden består av urberg Fennoskandiska urbergsskölden - Wikipedi . Den fennoskandiska urbergsskölden (av fenno-finsk och Scandia Skandinavien) även kallad baltiska skölden är en del av paleokontinenten Baltika och består av de prekambriska bergarterna som finns i mindre delar av Norge, stora delar av Sverige och hela Finland, samt nordvästra Ryssland.Begreppet Fennoskandia Lista över bergarter och Konglomerat (bergart) · Se mer » Kvartsit Järnvägsundergång i Kyrkslätt i Finland Kvartsit är en jämnkornig, metamorf bergart, omvandlad från sandsten, vanligtvis vit eller grå till färgen och består huvudsakligen av kvarts. Sprickorna har fyllts med svarta till brunaktiga bergarter. Dessa gångbergarter ligger som band huvudsakligen tvärs över berget från söder mot norr och består av amfibo-liter och porfyriter. I bergets längdriktning finns gångar med en liknande bergart som kallas diabas eller i en särskild form ”kullait”, vilken uppträder t ex vid Josefinelust, Käringmalen och vid Bohusgraniten bildades för cirka 920 miljoner år sedan och är den yngsta bergarten i det svenska urberget. För ungefär 270 miljoner år sedan var den vulkaniska aktiviteten i Osloområdet stor och då trängde magma upp i sprickor i graniten.

Norrbottens urberg omfattar ungefär en femtedel av hela Sveriges yta. Berggrunden är varierande och man kan särskilja flera områden, som skulle kunna behandlas som enheter var för sig. Det är emellertid bättre att behandla hela urbergsområdet i ett sammanhang för att få en bättre överblick över detsamma.

Start studying Sveriges berggrund. Sedimentära bergarter - Några få procent men betydelsefull Hur är det Vanligaste berggrunden är urberget i Sverige Var du medveten om att de berg du åkte på är en del av Sveriges berggrund? © Stefan Isaksson.

Sveriges urberg bergart

Berggrunden består av bergarter. Granit och gnejs är de vanligaste bergarterna i Göteborg och i Sverige. Varje bergart är uppbyggd av mineraler. I både granit och gnejs är de vanligaste mineralerna kvarts, kalifältspat och glimmer. Granit Graniten finns i lite olika utföranden, där den kan variera i färg från gråaktig till rödaktig.

Sverige var under medeltiden ett agrart land, och större delen av befolkningen levde inom ramen för bondehushåll.

Den Fennoskandiska skölden sträck-er sig över Sverige, Finland och nordvästra delen av Ryssland samt över delar av Norge och den innehåller rikliga malmförekomster. Urberget har också hög kvalitet ur byggnads- och materialsynvinkel. Bergvärme fungerar vanligtvis väldigt bra på det urberg som Sverige vilar på.
Kåvepenin dosering öroninflammation vuxen

Därför är det oftast lite mer populärt att använda jordvärme i denna del av landet. Naturkunskap study guide by aolofsson includes 27 questions covering vocabulary, terms and more.

Litteratur.
Neutroner i väte

q4 stelvio
nadsat dictionary pdf
reklam pa bilar
ragnsells visby
street dance series
vallos bakery
ett lager engelska

Urberg: Urbergets innehåll varierar lite mellan de olika bergen. Halle- och hunnebergs urberg innehållet gnejsig granit och tonalit medan bland andra Billingen och Kinnekulles urberg innehåller granit och tonalit.

Även i andra delar av Sverige förekommer det att du har mindre lämplig berggrund för bergvärme. Sedimentära bergarter i sverige. Sedimentär bergart, i äldre litteratur även sedimentbergart, är en av de tre övergripande bergartsgrupperna, vid sidan av magmatiska och metamorfa bergarter.Sedimentära bergarter förekommer på alla jordens kontinenter, men utgör bara omkring fem procent av jordskorpan eftersom de genom tektonik omvandlas till metamorfa bergarter Sedimentära bergarter Nya bergarter bildade gränsen mellan det gamla urberget och de nyare fjällberggrunden är tydlig. Vid Skierffe vid porten till Ráhpavuobme ser man den så kallade glinten.