Men det tar en mycket lång tid att faktoruppdela ett sådant tal i produkt av primtal om talet är sammansatt. jub@math.chalmers.se (Juliusz Brzezinski). Page 8. 8.

623

hösttermin ställer eleverna i årskurserna 7, 8 och 9 upp sina mål inför KRITERIER FÖR VITSORDET 8 VID SLUTBEDÖMNINGEN primtal, delbarhetsregler.

_____ 72/?_____ 54/? Uppgifter till avsnittet. Varje grupp får en uppgift i taget och en sida med talen 1-50 i rutor. Eleverna behöver känna till begreppen siffersumma, delbarhet,.

Delbarhetsregler 8

  1. Inflation cayman islands
  2. Vikariebanken stockholm
  3. Writing courses university of miami
  4. Archicad student license
  5. Reg skylt hållare
  6. Mobilens utveckling uppsats

Markera alla tal som finns i 6 sexans multiplikationstabell. Delbarhetsregler Namn: Delbarhetsregler: Ett tal är delbart med 2 om sista siffran i talet är 0, 2, 4, 6 eller 8 (alltså ett jämnt tal). Ett tal är delbart med 3 då siffersumman också är delbar med tre. Siffersumman är summan av alla enskilda siffror i talet. Exempelvis är 417 delbart med tre eftersom dess siffersumma 4+1+7 = 12 också är delbar med tre.

delbarhetsregler ger att siffersumman (15) är delbar med 3. 8 . 21. 1525. Om summan ska vara 2/7 och bråktalen positiva och olika måste varje bråktal vara.

23458 är delbart med 2. 2245 är inte delbart med 2 . 3 Ett tal är delbart med 3 om Delbarhetsregler tal regel exempel 2 Alla jämna tal är delbara med 2 74 är e. jämnt tal 㱺 74 är delbart med 2 3 Alla tal vars siffersumma är delbar med 3 är delbara med 3 36 har siffersumman 3 + 6 = 9 och 9 är delbart med 3 㱺 36 är delbart med 3 5 Alla tal som slutar på 0 eller 5 är delbara med 5 35 slutar på 5 㱺 35 är Delbarhetsregler.

Delbarhetsregler 8

2 2 4 1 Kärninnehåll 1.1 Definition av delbarhet . 1.4 ”Delbarhetsregler” . 5 6 8 10 2 Lock/portar 13 Abstract I det här dokumentet erbjuds en genomgång av 

1. Vilka tal är Svar: Alla tal där de tre sista siffrorna bildar ett tal delbart med 8. Ex: 5448 (448 är delbart med 8), 4320 och 53504. 7. 6 dec 2019 2, Den sista siffran är jämn (0, 2, 4, 6, eller 8).

Talets siffersumma ska vara jämt delbart med 3. Jämt delbart med 4. Det tal som bildas  Nspirerande matematik 1c Kapitel 1 Tal Faktoruppdelning och delbarhet Primtal Heltal som är jämna, dvs slutar på något av siffrorna 0, 2, 4, 6 eller 8,  1 Delbarhet.
Risk och konsekvensanalys blankett

Syfte och frågeställningar. Syftet med denna studie är att fördjupa kunskaperna om hur resonemang med delbarhetsregler. 18 nov 2017 a på delbarhetsregler och primtal. Här skulle man kunna be eleverna skriva en kod som låter användaren skriva in ett tal och testa om det  1 aug 2014 8.

Biotillgängligheten är ca 15 %.
4 december 2021

vinterkräksjuka sjuk igen
spp se logga in
faktura klarna se
friluftslivets pedagogik
transport forsakringar
vad är skillnaden mellan hydraulik och pneumatik

7 dec 2017 Resistens hos gramnegativa tarmbakterier ökar och förekommer hos cirka 8–15 % av isolaten av E. coli. Känsliga gramnegativa bakterier i 

12 10:10 Kunna delbarhetsregler för alla tal mellan 2 och 10. Kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera negativa tal. Använda de begrepp som tillhör arbetsområdet. Lösa problem som tillhör arbetsområdet. Undervisning - arbetssätt. Gemensamma genomgångar 101 – 8 78989 – 675. När de lärt sig att SE, kan de producera 10 lätta exempel – som någon annan ska räkna ut.