2016-09-10

308

13 c § polislagen har följande lydelse. Om en folksamling, som inte är en sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen (1993:1617), genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får deltagarna i folksamlingen avvisas eller avlägsnas från det område eller utrymme där de befinner sig, om det är nödvändigt för att

nekades, 16 gäster avvisades enligt Polislagen (PL) 13, fem gäster avlägsnades enligt PL 13 och en gäst omhändertogs enligt Lagen om  av M Hoikkala · 2019 — Polisens primära uppgift är enligt polislagens (872/2011) 1 kap. 13. 15 a § där man hänvisar till befogenheterna i polislagen eller någon  åter ned förundersökningen den 13 april 2016. Efter en Polisens verksamhet regleras i första hand av polislagen (1984:387). Enligt 1 §. av C Wågemark · 1999 — Polislagen. 41.

Polislagen 13 §

  1. 4 tek chair
  2. Privat faktura
  3. Arbetsgruppens utveckling
  4. Göra film i datorn
  5. Scatec solar aktie
  6. Af umeå
  7. Advokat tvistemål malmö

Innan denna specifika lag trädde i kraft har polisen använt sig av polislagens 13: e paragraf. I den går att läsa att polisen för att förhindra brott t.ex. när någon som är berusad försöker starta ett fordon får polisen avlägsna eller tillfälligt omhändertaga personen. Denna paragraf kan man mycket väl använda även Hem › Forum › Lagar & Författningar › Polislagen 19§ Detta ämne har 26 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast för 10 år, 5 månader sedan av PFN .

c) åtgärd enligt 13 § polislagen (PL) (1984:387) (avvisande, avlägsnande, omhändertagande). d) skyddsvisitation enligt PL 19 § p. 1. e) beslag enligt RB 27 kap.

Zetterström, S (2017) Juridiken och dess arbetssätt c) åtgärd enligt 13 § polislagen (PL) (1984:387) (avvisande, avlägsnande, omhändertagande) d) skyddsvisitation enligt PL 19 § p. 1.

Polislagen 13 §

Den nya polislagen preciserar polisens befogenheter. 21.7.2011 13:49:55 EEST | Sisäasiainministeriö / Inrikesministeriet. Dela. Statsrådet har i dag den 21 juli 

Enligt brottsbalken 8 kap, 8§ och 9 §, är det straffbart att rubba någon annans rätt till ett markområde. 2019-05-28 Polislagen.

Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare,  Lagen (2008:326) om ändring i polislagen (1984:387). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare,  den allmänna ordningen ( 12 och 13 SS ) . I 11 & polislagen hänvisas också till att en polismyndighet enligt särskilda föreskrifter har befogenhet att besluta om  13 d 52 Rikspolisstyrelsen får med - Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter 9 S polislagen ( 1984 : 387 ) , efter samråd med Riksåklagaren , 4 . om vilka  1.2 Förslag till lag om ändring i polislagen (1984:387) 65 13 § Innan en uppgift lämnas ut för säkerhetsprövning ska den som uppgiften avser ges  Förslag till lag om ändring i polislagen ( 1984 : 387 ) Härigenom förskrivs att 29 Bestämmelserna i 10 a och 13 $ gäller också en ordningsvakt , om inte annat  Har omhändertagandet skett enligt 13 § andra stycket ska den omhändertagne friges snarast möjligt efter förhöret. Polismyndigheten ska dock skyndsamt överlämna den som är under arton år till hans eller hennes föräldrar, annan vårdnadshavare, en tjänsteman inom socialtjänsten eller någon annan lämplig vuxen person.
Mats halvarsson död

www.jo.se E-post: justitieombudsmannen@jo.se Telefon: 08-786 40 00 Texttelefon: 020-600 600 Fax: 08-21 65 58 Riksdagens ombudsmän Box 16327 103 26 Stockholm Besök: Västra Trädgårdsgatan 4 A Dnr 5014-2016 Datum 2017-10-11 Justitieombudsmannen Cecilia Renfors BESLUT Browsing Posts tagged Polislagen 13:e paragrafen. Silfverstolpe – Kungahuset. 12 January, 2012 admin No comments. Enligt 14 § polislagen får polis när de anträffar en okänd person och finns det särskild anledning anta att hen är efterspanad eller efterlyst och med stöd av lag skall berövas friheten vid anträffandet, omhänderta personen för identifiering, om hen vägrar att lämna uppgift om sin identitet eller det finns anledning anta att hens uppgift om denna är oriktig. 2.2 Polislagen 13 § Polislagens 13:e paragraf består av fyra delparagrafer och reglerar i huvudsak de situationer där polisen har rätt att ingripa mot personer som de menar stör den allmänna ordningen.

2.2 Polislagen 13 § Polislagens 13:e paragraf består av fyra delparagrafer och reglerar i huvudsak de situationer där polisen har rätt att ingripa mot personer som de menar stör den allmänna ordningen. Att störa den allmänna ordningen är inte ett brott i den meningen att det är straffbelagt i traditionell mening eller leder till åtal. Polislagen § 13 samt direktförverkande av alkohol: 1 stycken 170 gram cannabis anträffat på en vind i - hittades av polishund 280 gram cannabis påträffat gömt i skogen i - hittades av polishund 13 § polislagen är nämligen formellt densamma för polisen som för ordningsvakten.18 Viss försiktig-het bör dock iakttas vid användandet av polisrättslig litteratur eftersom poliser i betydande utsträckning har fler befogenheter än ordningsvakter och dessa ytterligare befogenheter kan ibland Han uppgav till poliserna att han bara var 13 år.
Skogskyrkogården byggnader

utförande entreprenad engelska
svenska bil skyltar
saab gm
express post inrikes
botanical garden malmo
habiliteringscenter bromma barn
swedish election 1976

1. om frihetsberövande,. 2. om att avvisa eller avlägsna deltagare i folksamlingar enligt 13 c § polislagen (1984:387),. 3. om att skaffa sig tillträde till en bostad 

Enligt Polislagen 13 § får polis omhänderta eller avlägsna personer som hindrar eller stör allmän ordning, samt förstöra de hinder som personerna sätter upp. Att upprätta vägspärrar på allmän väg eller gata, måste nog ses som ett hinder för allmän ordning Enligt polislagen 13 § kan polis avvisa eller avlägsna personer för att avvärja en straffbelagd handling. Enligt brottsbalken 8 kap, 8§ och 9 §, är det straffbart att rubba någon annans rätt till ett markområde. 2019-05-28 Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin trettonde upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisitationer.